KHUÔN BẾ HỘP

Khuôn bế hộp hình thù phức tạp dùng để trang trí, lắp ghép, lắp ghép tranh ảnh, ráp hình 3D,v.v…

KHUÔN BẾ FLEXO

Dùng để cắt tem nhãn, decal cuộn, tem mỹ phẩm, miếng dán điện thoại,…

KHUÔN BẾ RÁP HÌNH THÚ

Khuôn bế hộp hình thù phức tạp dùng để trang trí, lắp ghép, lắp ghép tranh ảnh, ráp hình 3D,v.v…

KHUÔN BẾ TEM NHÃN

Khuôn bế decal tem nhãn là khuôn chuyên bế các loại decal, tem nhãn, mác,…

Nhãn mác được dập trên các chất liệu phổ thông như decal giấy và decal nhựa, decal xi,…

KHUÔN BẾ THÙNG CARTON

Khuôn bế thùng carton dùng để cắt và tạo nếp gấp trên các loại giấy tấm như Carton 2, 3, 5, 7…lớp, chạy trên các loại sóng A, B, E, F để tạo nên các loại hộp và thùng giấy.